Müşteri Hizmetleri

Adres:Kazım Karabekir Mahallesi Bekir Saydam Cad. No: 68 35865 Pancar-Torbalı / İzmir

Telefon:+90 (0) 232 864 18 00
Fax:+90 (0) 232 864 18 42
Danışma Hattı :0850 222 98 04

E-Mail: musteri.hizmetleri@oetker.com

İletişim Formu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Verilerin Gizliliği Hakkında Bilgilendirme

Bu bilgilendirme metni, Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Dr. Oetker) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’nci maddesi çerçevesinde hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği ve işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve 11’nci maddede sayılan diğer haklarınızla ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

KVKK hakkında detaylı bilgiye sahip olmak ve Kanun metninin tamamını okumak isterseniz, www.kvkk.gov.tr adlı web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Dr. Oetker olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna azami özen ve hassasiyet gösterdiğimizi belirtmek isteriz.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi ve gizlilikle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen iletişim sayfamızdaki bilgiler aracılığıyla bize ulaşınız.

Veri Toplama Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebebi

Şirketimiz; gerek Dr. Oetker’e ait olan web sayfasındaki iletişim formu, bülten/tarif üyeliği formu, sosyal medya kanallarımızdan yorum ya da direkt mesaj yoluyla, şirketimiz tarafından düzenlenen aktivite, uygulama ve benzeri faaliyetlerinde yazılı olarak, tüketici danışma hattını telefon ile arayarak ve gerekse Dr. Oetker’e ait olmayan tüm alanlar (internetteki sözlükler, forumlar, video alanları, şikayet siteleri, vb.) dahil olmak üzere kurumsal ismimizin, ürünlerimizin veya faaliyetlerimizin geçtiği içerikler, mektuplar veya sözel olarak bildirimleri şirketimiz ile iletişime geçmiş olarak kabul eder. Şirketimiz, markamız ve ürünlerimiz hakkında sorularınız, yorumlarınız, beklentileriniz ve şikayetlerinizi iletirken paylaştığınız bu verilerinizi (isim- soyisim, rumuz veya takma isim, adres, elektronik posta, telefon numarası, sosyal medya platformlarında kullanıcının o platformlar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği veriler), tüketiciye karşı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun yasalarca izin verilen faaliyetleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kaydedilmekte, hizmet kalitesini artırabilmek ve hizmetlerini devam ettirebilmek için güncellenmekte, yeniden düzenlenmektedir.

Üretim ve tüketim tercihini etkilemesi nedeniyle iletişim ve formlarda alerji ve çölyak hastalığı ile ilgili sağlık verileri alınmakta ve özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan bu veriler kamu sağlığının korunması hukuki sebebiyle kaydedilmektedir.

Amacımız talep ve şikayetlerin takip edilmesi ve müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesidir.

İsim ve iletişim bilgileri, Dr. Oetker adına yazışma, bilgilendirme ve ürün tanıtımı yapmak amacıyla Dr. Oetker ile arasında gizlilik ve güvenlik sözleşmesi imzalanmış olan dijital reklam ajansı, sosyal medya ajansı gibi firmalarla paylaşılmaktadır.

Haklarınız Nelerdir?

Kaydedilen kişisel verilerin doğru ve güncel olması önem arz etmektedir. Bu nedenle kişisel verilerinizde meydana gelen değişiklikleri lütfen bize bildiriniz.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11’nci maddesi çerçevesindeki haklarınıza istinaden, şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu talepleriniz; 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Taleplerinizi, www.droetker.com.tr sitesinde bulunan iletişim formu veya kvk@droetker.com.tr mail adresi aracılığıyla bize iletebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin: Bilgilendirme metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde web sitemizin iletişim sayfasında belirtilen kanallardan bize ulaşabilirsiniz.

Dr. Oetker tarafından tarif, ürün, kampanya, promosyon ve markanın diğer duyurularını göndermek üzere bilgilerimin işlenmesine ve silinmesini istemediğim sürece saklanmasına ve kullanılmasına onay veriyorum.