SEPETİM (0)

Yayın Hakkı

Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin Internet sayfalarında Veri Koruma ve Veri Kullanma koşulları:

Güvenlik ve İlkeler:

Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin Internet sayfası olan www.droetker.com.tr ve bağlantılı diğer sayfalardaki verilerin kullanılması ve verilen bilgilerin güvenli olarak saklanması için ilgili yasanın kuralları geçerlidir. Dr. Oetker Internet sayfası, www.droetker.com.tr , ziyaretçilerinin özellerine saygı duyar ve bu nedenle Internet sayfasındaki ziyaretleri süresince her adımın güvenli geçmesini ister ve sağlar. Bu nedenle ziyaretçilerin kişisel bilgilerinin, örneğin; ad, doğum tarihi, adres, e-mail, telefon numaraları vb. gibi, korunması çok ciddiye alınır. Internet sayfası ile ilgili olarak Dr. Oetker ilgili yasaya uymakta olup çok sıkı bir kontrol altında çalışmaktadır. Bu nedenle teknik tedbirler alınmıştır. Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş. Veri Korumasını güncelleyebilir; bu yüzden www.droetker.com.tr Internet sayfasına tüketicilerin arada bir bakması tavsiye edilir.

Kullanıcı bilgilerinin Dr. Oetker tarafından kayıt altına alınması, kullanılması ve bu bilgiler aracılığı ile kullanıcı ile iletişim kurulması:

Dr. Oetker, www.droetker.com.tr Internet sayfası ve bağlantılı diğer sayfalardaki ziyaretçilerinin onayı olmadan onların hakkında bilgi toplamaz. Üyelik, kampanya veya diğer çalışmalar için kişisel bilgileri almak gerektiğinde, bu bilgilerin kullanılıp kullanılamayacağına, sayfa ziyaretçisi kendisi karar verip onaylar. Ziyaretçinin onayı ile alınmış olan kişisel bilgiler, onlardan gelen soruları yanıtlamak veya Dr. Oetker'den almak istedikleri bilgiler için kullanılır. Hiç bir şekilde Internet sayfası ziyaretçileri, kullanıcıları veya tüketicilerinin kişisel bilgileri Dr. Oetker tarafından başka kişi ve kurumlara satılmaz veya herhangi başka bir şekilde kullanılmaz ve üçüncü şahıslara da verilmez. Dr. Oetker çalışanları ve hizmet aldığımız bağlantılı ajanslar, onların çalışanları ve hizmet alınması olası olan diğer üçüncü şahıslar bu kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallar Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş'nin Internet sayfaları için hizmet veren tüm kişi ve kuruluşlar için geçerlidir.

Şikayet, Öneri, Anket ve Araştırmalar:

Müşteri Geri Besleme adına tüketiciden gelen kişisel bilgiler kayıt altına alındıktan sonra, tüketici isteklerini daha iyi yerine getirmek, ürünleri revize etmek, geriye dönük takip yapabilmek veya tüketiciyi bilgilendirmek için Dr. Oetker tüketicilerin kişisel bilgilerini tüketicinin onayı dahilinde edinmek isteyebilir ve yine bu amaçlar doğrultusunda bu bilgileri kendisine bağlı olan bir şirkete iletebilir. Kişisel bilgiler, ürünler hakkında yapılan anketler veya araştırmalar için kullanılacaktır. Hiç bir şekilde Internet sayfası ziyaretçileri, kullanıcıları veya tüketicilerinin kişisel bilgileri Dr. Oetker tarafından başka kişi ve kurumlara satılmaz veya herhangi başka bir şekilde kullanılmaz ve üçüncü şahıslara da verilmez. Dr. Oetker çalışanları ve hizmet aldığımız bağlantılı ajanslar ve onların çalışanları ve hizmet alınması olası olan diğer üçüncü şahıslar bu kurallara uymak zorundadırlar. Bu kurallar Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin Internet sayfaları için hizmet veren tüm kişi ve kuruluşlar için geçerlidir.

Onay:

Kullanıcı bilgileri, ziyaretçi ile iletişim kurulması, şikayet, öneri, anket ve araştırmalarda kullanılması için Dr. Oetker tarafından kayıt altına alınır. Bu nedenle, Dr. Oetker mutlaka Internet sayfası ziyaretçisinin her basamakta onayının alınmasını esas alır. Onaylar her an e-mail yolu veya posta yolu ile yine kullanıcı tarafından iptal de edilebilir.

Kişisel olmayan bilgiler:

Internet sayfasından genel bilgiler de toplanır, mesela tıklama sayısı, Internette kalınan süre, açılan sayfalar vs. bu kişisel olmayan bilgileri Internet sayfasını daha ilginç kılmak ve tüketicilerin isteklerine uygun yenilikler yapmak için kullanılır.

Çocuklar:

Çocukların yanlarında bir ebeveyn olmadan kişisel bilgi aktarımı yapmaları durumunda, yanlışlıkla çocuklar veya ebeveynler hakkında bilgi elde edilmiş olmasından Dr. Oetker sorumlu tutulamaz. Bu durumda onaylar her an e-mail yolu veya posta yolu ile iptal edilebilir.

Telif Hakkının korunması:

Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin www.droetker.com.tr Internet sayfası ve bağlantılı diğer sayfalarının tüm hakları, sayfa ve sayfalar ile ilgili tüm yayınlama, kopyalama, çoğaltma ve değiştirme, ilgili teknik kurallar ve linkleme ve bu gibi işlemlerin hakları Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş.'e aittir. Dr. Oetker'in Internet sayfasındaki bütün içerikler (yazılar, görseller, grafikler vs.) Telif Hakkı ile korunmaktatır. Bu haklar, databaseler ve buna benzerleri için de geçerlidir. Internet sayfasının içerikleri, şahsi kullanım için download edilebilir ama Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin onayı olmadan çoğaltılamaz, yeniden kullanılamaz, kaydedilemez, değiştirilemez veya başka hiç bir türlü kullanılamaz. İzinsiz çoğaltılması, yeniden kullanılması, kaydedilmesi, değiştirilmesi 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ilgili hükümleri gereğince suç oluşturur ve tazminat istenebilir.

Markalar, Logolar, Şirket yazıları ve Diğerleri:

Internet sayfasında olan Markalar, Logolar, Şirket yazıları, ürünler ve görseller koruma altındadır ve bu yüzden kullanılamaz. Bunların kullanılması, kopyalanması, çoğaltılması Fikri ve Sınai hakları ile ilgili yasa ve Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince suç oluşturur ve tazminat istenebilir.

Sorumluluk:

Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin Internet sayfası ve sayfalarının içerikleri hazırlanırken dikkatlice kontrol edilir. Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş, kendisine ait Internet sayfası bilgilerinin başka kullanıcılar tarafından görüntülenmesi, kopyalanması ve aktarılması sırasında ortaya çıkabilecek olan hatalardan, Internet sayfasının kullanımı sırasında bilerek veya bilmeyerek verilen zararlardan sorumlu değildir. Bu zararlar; Software ve/veya bilgisayar virüslerini de kapsar.

Linkler:

Dr. Oetker Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin Internet sayfası ve sayfaları, başka sayfaların linklerini içeriyorsa oradaki taslakların hazırlığından Dr. Oetker sorumlu değildir. Aynı zamanda ziyaretçilerin diğer sayfaların veri koruma koşullarını sorgulamaları ve bu koşulları okumaları tavsiye edilir.